Alla bidrar till en trygg och säker arbetsplats

Vi tillbringar otroligt många timmar på våra arbetsplatser varje år. Därför är vår arbetsmiljö och säkerheten på våra arbetsplatser runt om i landet något som absolut bör prioriteras. Vårt arbetsklimat och hur vi uppfattar vår arbetssituation är till stor del med och styr vår uppfattning om trygghet och trivsel på arbetsplatsen.

Det finns en mängd föreskrifter som ska reglera säkerheten på våra arbetsplatser, men följer alla dessa föreskrifter? Om man som arbetstagare misstänker att arbetsplatsen bryter mot någon av de rådande lagar och föreskrifter ska man alltid meddela ledningen om detta – på så vis kan man förebygga olyckor. Vidare är det varje individs ansvar att se till att faktiskt använda sig av de resurser som erbjuds, till exempel att se till att använda lyftanordningar och skyddsutrustning.

Ingen ska behöva må dåligt, eller rent av bli sjuk, av att vistas på sin arbetsplats. Detta inkluderar alla typer av kränkande behandlingar samt ohälsosamma arbetsbelastningar, de anställdas psykiska och fysiska välbefinnande.

Som arbetsgivare är man ytterst ansvarig över att se till att alla lagar och regler följs, men det är väldigt viktigt att alla som vistas inom området använder sina öron och ögon. Kommunikation och diskussion är viktiga nyckelord i arbetet mot en trygg och säker arbetsplats. Genom att regelbundet samtala, samverka och genom uppföljning kan många av våra vanliga förekommande problem minimeras.

Alla arbetsplatser ska ha ett aktivt skyddsombud som arbetstagarna kan vända sig till med frågor och synpunkter. Det är också viktigt att minst en person på arbetsplatsen är utbildad inom HLR. När olyckan är framme är det av yttersta vikt att dessa kunskaper finns att tillgå.

För att öka tryggheten på våra arbetsplatser runt om i landet krävs vakna arbetstagare som vågar påpeka brister och lyfta fram otydligheter. Detta i sin tur kräver en lyhörd ledning. Tryggheten och säkerheten ligger på allas ansvar – tillsammans gör vi skillnad.