Att köpa eller sälja i Storbritannien efter Brexit

Brexit påbörjade sin övergångsperiod den 31 januari i år och pågår ända fram till den 31 december. Vilket betyder att detta är i slutfasen just nu. Vi kan därför inte säga säkert exakt hur detta kommer vara annorlunda för företag som köper eller säljer i Storbritannien, men själva faktumet att det kommer att förändras i och med årsskiften är ju något vi åtminstone vet.

Om ditt företag köper eller säljer varor eller tjänster i Storbritannien, eller planerar göra det nästa år, är det viktigt att ni håller er uppdaterad på situationen och noga följa med i rapporteringen om situationen. Handel i stort kommer att förändras som Storbritannien lämnar EU och det kommer att påverka er i någon utsträckning.

Till att börja med kan vara klokt att se över leveranskedjorna för att se vad som eventuellt kan vara ett kommande problem. Var även noga med att ansöka om tillstånd och se över ursprungscertifikat och tullprocedurer för att minimera riskerna för problem efter övergångsperioden är förbi. Det kan till och med vara lägligt att planera in ett besök för att hantera ett och annat på plats med företagets affärskontakter.

Det finns en hel del information tillgänglig just nu som kan vara värt att undersöka. Om ni köper in varor från Storbritannien kan ni bli påverkade på olika sätt beroende på vad för slags produkt det är. Om det handlar om något som djur, växter eller träprodukter kan exempelvis Jordbruksverket vara en bra plats att börja söka information hos. Om det istället handlar om kemiska produkter och liknande kan ni istället vända er till Kemikalieinspektionen. För livsmedel är ju Livsmedelsverket nog den bästa för bra information och så vidare.