Att sluta driva företaget

Om man av någon anledning vill eller måste sluta driva sitt företag är det bäst att veta hur man gör detta på korrekt sätt. 

Metoderna för att lägga ner sin verksamhet beror först och främst på om man driver en enskild firma eller ett aktiebolag. För mer information om de metoder som beskrivs nedan kan man besöka Bolagsverkets hemsida

Enskild firma

De alternativ man har vad gäller enskild firma är att lägga ner den eller avsluta företaget, men man kan även sälja den eller överlåta till kommande generation genom testamente, arv eller som en gåva. Det kan förstås även blivit nödvändigt att ansöka om att företaget ska sättas i konkurs.

Vilket tillvägagångssätt man än väljer ska bokföringen avslutas på rätt sätt. Man måste göra ett sista bokslut oavsett när på året man avslutar verksamheten, detta innebär att det sista räkenskaps året kan komma att bli kortare än tolv månader, det är inget problem.

Man ska även se till att bokföra de sista händelserna i affärerna och sedan spara all räkenskapsinformation företaget har under de kommande sju åren. Att avveckla en enskild firma är inte komplicerad med man måste vara förberedd på att det kan ta flera år innan det är helt klart.

Aktiebolag

Har man istället ett aktiebolag är tillvägagångssätten något annorlunda, här kan man välja mellan de följande metoderna:

  • Försäljning av alla aktier
  • Konkurs
  • Likvidation
  • Delning
  • Fusion

Om inte företaget har uppfyllt sina skyldigheter kan det vara svårt att hitta en köpare, men det är inte otänkbart att kunna sälja ett aktiebolag som gått med förlust.

Konkurs innebär att alla tillgångar i bolaget säljs för att betala av skulderna, detta kan ske genom ansökan från aktiebolaget själv eller från en borgenär, ett person eller ett företag som har en fodring på bolaget.

I en likvidation löses aktiebolaget upp efter skulder har betalats och eventuella överskott sedan fördelats mellan alla aktieägare. Under en likvidation är det en likvidator som ansvarar för avvecklingen, om likvidationen är frivillig kan bolagsstämman själv föreslå en likvidator.

Om man delar ett aktiebolag betyder det att alla tillgångar och skulder tas över av ett eller flera andra aktiebolag. Det överlåtande aktiebolaget kan antingen upphöra eller fortsätta bedriva verksamhet efter delning.

En fusion innebär att ett aktiebolag tar över samtliga tillgångar och skulder tillhörande ett annat aktiebolag. Det överlåtande bolaget upplöses då utan en likvidation.