Flytta sitt företag utomlands

Det kanske inte hör till vanligheterna men det finns de som väljer att flytta sitt företag utomlands och bosätta sig i det landet. I de flesta fall så beror det på vilken verksamhet som bedrivs och huruvida man kan bedriva sin verksamhet från annat land. Så klart så kan det vara av skattemässiga skäl som…
Read more

Att driva en bostadsrättsförening

Som bostadsrättsförening så gäller det att man driver den verksamheten så att föreningen får en god ekonomi med allt vad det innebär. I mångt och mycket så är det som att driva ett större företag med en styrelse som ser till att allt går i lås och att man når de mål som föreningen satt…
Read more

Att sälja online

E-handeln har ökat otroligt de senaste åren och verkar inte stagnera utan fortsätter att växa och bli större. Vi blir allt mer vana att handla på nätet och för den som väljer att sälja online är det något man ska ta till vara på. Att e-handeln utvecklas är inte alls konstigt utan det gäller att…
Read more

Att köpa eller sälja i Storbritannien efter Brexit

Brexit påbörjade sin övergångsperiod den 31 januari i år och pågår ända fram till den 31 december. Vilket betyder att detta är i slutfasen just nu. Vi kan därför inte säga säkert exakt hur detta kommer vara annorlunda för företag som köper eller säljer i Storbritannien, men själva faktumet att det kommer att förändras i…
Read more

Marknadsföra en ny produkt

Marknadsföring är ett konstant pågående projekt i ett företag. Men vad man väljer att fokusera på kommer förändras med tiden. När ett företag ska lansera en ny produkt gäller det att fokusera en del av budgeten på just detta. Här följer några tips på hur man kan göra detta. Identifiera målgruppen Innan man lägger om…
Read more

Marknadsföring med profilprodukter

Marknadsföring kommer i alla möjliga olika former. Men idag tänkte vi titta närmare på just reklam med profilprodukter. Hur man använder dessa på bäst sätt och när det är ett passande alternativ. Till att börja med är det bäst att definiera vad profilprodukter faktiskt är. Kort och gott kan det vara nästan vad som helst,…
Read more

När företaget behöver tillökning

Behovet av ökad arbetskraft kan betyda olika saker för olika företag. Men för många betyder det helt enkelt att det är dags för rekrytering på ett sätt eller annat. Rekryteringsprocessen är sällan en väldigt snabb och enkel sådan, men att påskynda den ökar också risken att man inte får rätt kandidat till den lediga positionen….
Read more

Planera ett företagsevent

Att planera ett företagsevent eller konferens innebär en del jobb innan man startar upp eventet. Det kan vara bra att som företag sätta ihop en arbetsgrupp som håller i trådarna. Mycket beror i vilken omfattning konferensen ska vara. Det finns som sagt en del att tänka på i planeringen. Ska man ha konferensen på hemmaplan…
Read more

Att marknadsföra företaget

Det finns många olika sätt att marknadsföra sitt företag på. Hur arbetar du för att få ditt företag att synas? I de flesta fall så kanske man får prova sig fram till vilken metod som är den bästa för företaget. Mycket beror på budget och hur mycket som man är villig att lägga ner på…
Read more

Anlita experter till företaget

Som företagare så går det inte att kunna allt. Även om man är en duktig person och har bra anställda så kan det finnas begränsningar. Då är det viktigt att anlita experter till företaget som kan lösa saker och ting som man inte själv kan lösa. Det är viktigt att man fokuserar på den kärnverksamhet…
Read more