Marknadsföra en ny produkt

Marknadsföring är ett konstant pågående projekt i ett företag. Men vad man väljer att fokusera på kommer förändras med tiden. När ett företag ska lansera en ny produkt gäller det att fokusera en del av budgeten på just detta. Här följer några tips på hur man kan göra detta. Identifiera målgruppen Innan man lägger om…
Read more

Marknadsföring med profilprodukter

Marknadsföring kommer i alla möjliga olika former. Men idag tänkte vi titta närmare på just reklam med profilprodukter. Hur man använder dessa på bäst sätt och när det är ett passande alternativ. Till att börja med är det bäst att definiera vad profilprodukter faktiskt är. Kort och gott kan det vara nästan vad som helst,…
Read more

Att marknadsföra företaget

Det finns många olika sätt att marknadsföra sitt företag på. Hur arbetar du för att få ditt företag att synas? I de flesta fall så kanske man får prova sig fram till vilken metod som är den bästa för företaget. Mycket beror på budget och hur mycket som man är villig att lägga ner på…
Read more

En tydlig profil är viktig

Något som alla företag mår bra av är att ha en tydlig profil som särskiljer dom ifrån andra företag på marknaden. Detta bör vara någonting som man genomgående arbetar med när det kommer till allt ifrån logotyp till arbetskläder och inredning.  Saker och ting förknippat med företaget ska helt enkelt både vara enhetliga samtidigt som…
Read more

Nå ut med ditt företag

Att nå ut i bruset kan som företagare vara väldigt svårt. Du ska dels ha något bra att sälja men dessutom ha en så pass unik produkt att folk vill ha just den. Det är här marknadsföring kommer in. Du måste övertyga folk att just din produkt eller tjänst är vad de vill ha, och…
Read more

Utse ett skyddsombud

Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige bygger på arbetsgivarens ansvar över arbetsmiljön för sina arbetstagare. Dessa i sin tur representeras av ett skyddsombud som ser till att regler och lagar följs, håller sig uppdaterad på om något ändras och kan hjälpa personalen om de har funderingar eller behöver skyddsutrustning. Givetvis bidrar alla till en trivsam arbetsmiljö men ett…
Read more

Vad kunden vill ha

Det gäller som företagare att veta vad kunden vill ha, det är inte alltid det lättaste och att genomföra någon form av marknadsundersökning är minst lika viktigt som att arbeta med budget, affärsplan och annat som är bra för företaget. Det finns olika metoder när man genomför en marknadsundersökning, det kan vara fråga om kvalitet…
Read more

Satsa på nyheter

För att skapa intresse och hålla sina kunder uppdaterade så har fler och fler företag antingen en blogg kopplat till sin hemsida, eller rentav som en del av hemsidan, alternativt ett ständigt uppdaterat nyhetsflöde antingen direkt på sidan eller via sociala medier. Vissa väljer också att ha en nyhetsspalt som en del av första sidan…
Read more

Vikten av att synas online

Det är många som ställer sig frågan om hur man som företag kan göra sig synligare för fler. Alla verksamheter strävar efter att locka nya kunder. Idag är en internetnärvaro i det närmaste obligatorisk för alla företag som vill växa. Varför är det så? Vi tittar på några av anledningarna här och hur man lyckas….
Read more

Nå ut till kunder

För att ett företag skall kunna fungera och gå runt krävs intäkter på olika sätt och för att få intäkter krävs kunder. Dock är det ju inte så att kunderna självmant kommer och knackar på dörren utan det gäller att man som företag når dessa på ett eller annat sätt. Därför kommer här några tips…
Read more