Föredrag och föreläsare kan öka arbetsglädjen

När du ska anordna en konferens för ditt företag ger ett föredrag både värdefull inspiration så väl som information till dina medarbetare. Tips som underlättar din och dina medarbetares vardag gör vardagen roligare, lättare och effektivare.

Tre föredrag som ger inspiration

Arbetsgladje.se har tre föredrag som ger dig, dina kollegor och din organisation inspiration: arbetsglädje, teamglädje och feedbackglädje. Föredraget om arbetsglädje hjälper dig och dina kolleger att få mer gjort. På sidan visar föredraget hur din organisations arbetsglädje ökar omgående och hållbart. En ökad arbetsglädje bidrar även till mindre stress. Det är inte särskilt ämnat till någon speciell yrkesgrupp och passar därför alla. I föredraget fås en mängd konkreta tips om hur man ökar arbetsglädjen.

Du kan boka tre olika längder av föredraget arbetsglädje: 45-60 och 90 minuter samt två timmar. 90 minuters-versionen är full längd och innehåller alla tips. Den kortare varianten innehåller det allra viktigaste i en koncentrerad form. Tvåtimmars-versionen innehåller även en övning som ger dig och dina kollegor praktisk träning i att ge så väl som ta emot feedback. Den handlar om att kunna få mycket gjort tillsammans med sin kollegor utan att stressa, arbetsglädjen ökar och man når de mål som satts upp. Det handlar om att öka engagemanget och ansvarstagandet samtidigt som alla tar fler initiativ och samarbetet blir smidigare. Man får därmed också en attraktivare arbetsplats då kompetensen ökar, produktiviteten höjs och alla mår bättre vilket i sin tur leder till både nöjdare kunder och fler kunder.

Föredraget om teamglädje förmedlar konkreta tips som ger din organisation en snabb väg till teamglädje. Mer teamglädje gör att ditt team blir mer självgående. Föredraget fokuserar på fungerande feedback, som är en av teamglädjens förutsättningar. Vidare finns även moment som behandlar samhörighet, samarbete och tillit med. Teamglädje-föredraget finns, precis som arbetsglädje-föredraget, i tre olika varianter. Det gäller att få alla i teamet att prestera och bidra till förbättringar. Här ska det finnas plats för hjälpsamhet och samarbete och ditt team ska bli självgående och alla tar sitt ansvar mot nya mål.

Feedbackglädje-föredraget hjälper dig och din organisation att utveckla förmågan att ge feedback. Feedback är mycket viktigt för oss människor, men många tycker att det inte är helt lätt att ge så väl som ta emot feedback. Det gäller att ge feedback så att den får den funktion som eftersträvas, den ska kunna stärka dina medarbetares självkänsla, inte sänka den. Man ska inte vara ute efter att kritisera den andra parten utan konstruktivt kunna hjälpa till att lyfta dem. Det här föredraget ger dig bland annat verktyg att ge konstruktiv kritik. Föredraget finns i två länger: 60 minuter och 90 minuter. Alla de ovan nämnda föredragen hålls av Tomas Eriksson, som är känd att föreläsa på ett mycket inspirerande sätt.