Företagsaktiviteter

Företagsaktiviteter kan delas in i två huvudgrupper. Den ena gruppen är aktiviteter som är riktade mot kunder och den andra är de som är riktade mot de anställda.
I den första gruppen kan man i sin tur urskilja några varianter där den första handlar om marknadsaktiviteter som är riktade mot såväl nya som befintliga kunder.

Exempel på sådana företagsaktiviteter är mässor, utställningar, föredrag och liknande. Det kan också vara kampanjer eller uppvisningar som sponsorskap eller välgörenhet.

Vill man närma sig några speciella kunder som man anser är särskilt viktiga ser man till att de får följa med på resor eller bli specialinbjudna hedersgäster i olika sammanhang.

Andra typer av aktiviteter tar i första hand sikte på företagets medarbetare. Här handlar det i första hand om att få medarbetarna att känna tillhörighet och solidaritet med företaget och dess varumärke. Det kan också vara aktiviteter som första hand är anordnade i utbildningssyfte.

För att bygga sammanhållning kan man exempelvis ha rena sociala möten som jul- eller avslutningsfester eller så har man den ”roliga” delen i samband med en konferens eller en utbildning. Det finns också möjligheter att skapa aktiviteter som är direkt inriktade på sammanhållning genom team building där det finns färdiga paket som man kan köpa via olika konferenshotell.