Föredrag och föreläsare kan öka arbetsglädjen

När du ska anordna en konferens för ditt företag ger ett föredrag både värdefull inspiration så väl som information till dina medarbetare. Tips som underlättar din och dina medarbetares vardag gör vardagen roligare, lättare och effektivare. Tre föredrag som ger inspiration Arbetsgladje.se har tre föredrag som ger dig, dina kollegor och din organisation inspiration: arbetsglädje,…
Read more

Utse ett skyddsombud

Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige bygger på arbetsgivarens ansvar över arbetsmiljön för sina arbetstagare. Dessa i sin tur representeras av ett skyddsombud som ser till att regler och lagar följs, håller sig uppdaterad på om något ändras och kan hjälpa personalen om de har funderingar eller behöver skyddsutrustning. Givetvis bidrar alla till en trivsam arbetsmiljö men ett…
Read more

Vad kunden vill ha

Det gäller som företagare att veta vad kunden vill ha, det är inte alltid det lättaste och att genomföra någon form av marknadsundersökning är minst lika viktigt som att arbeta med budget, affärsplan och annat som är bra för företaget. Det finns olika metoder när man genomför en marknadsundersökning, det kan vara fråga om kvalitet…
Read more

Anpassade webblösningar

Som företag så gäller det att synas, beroende på inom vilken marknad man finns så har man uppenbara kanaler där man kan marknadsföra sig. Självfallet så är webben en av dessa kanaler där man bör finnas. Idag så kan man få anpassade webblösningar som passar just ert företag. Beroende på vad ert företag behöver så…
Read more

Alla bidrar till en trygg och säker arbetsplats

Vi tillbringar otroligt många timmar på våra arbetsplatser varje år. Därför är vår arbetsmiljö och säkerheten på våra arbetsplatser runt om i landet något som absolut bör prioriteras. Vårt arbetsklimat och hur vi uppfattar vår arbetssituation är till stor del med och styr vår uppfattning om trygghet och trivsel på arbetsplatsen. Det finns en mängd…
Read more

Satsa på nyheter

För att skapa intresse och hålla sina kunder uppdaterade så har fler och fler företag antingen en blogg kopplat till sin hemsida, eller rentav som en del av hemsidan, alternativt ett ständigt uppdaterat nyhetsflöde antingen direkt på sidan eller via sociala medier. Vissa väljer också att ha en nyhetsspalt som en del av första sidan…
Read more

Webbdesign för e-handel

  Praktiskt taget alla företag har någon form av närvaro på nätet idag, det är mer eller mindre förväntat. Men det gäller inte bara att ha en hemsida, den bör ju även vara lättanvänd och funktionell, och det skadar ju inte om det även är stilig. När det kommer till design så finns det ju…
Read more

Vikten av att synas online

Det är många som ställer sig frågan om hur man som företag kan göra sig synligare för fler. Alla verksamheter strävar efter att locka nya kunder. Idag är en internetnärvaro i det närmaste obligatorisk för alla företag som vill växa. Varför är det så? Vi tittar på några av anledningarna här och hur man lyckas….
Read more

Stark fastighetshandel

Fastigheter, bostäder, är i allra högsta grad alltjämt högintressanta investeringsobjekt. Också när det gäller mindre fastigheter. Det som är gemensamt för varje fastighetsägare, som av en eller annan orsak vill sälja sin egendom, är att man behöver en kunnig förmedlare. Man vill naturligtvis få högsta möjliga summa för fastigheten som man säljer, samtidigt som mäklararvodet…
Read more

Nå ut till kunder

För att ett företag skall kunna fungera och gå runt krävs intäkter på olika sätt och för att få intäkter krävs kunder. Dock är det ju inte så att kunderna självmant kommer och knackar på dörren utan det gäller att man som företag når dessa på ett eller annat sätt. Därför kommer här några tips…
Read more