Reklam

För att ett företag ska nå framgång är det viktigt att man når ut till potentiella kunder och andra intressenter.

Reklam är ett bra sätt att nå ut och fånga nya kunder, men reklamen måste vara genomtänkt och välriktad för att få effekt. Genom bra och effektiv reklam kan man både få fler kunder samtidigt som man håller kostnaderna nere.

Reklam ska vara lockande och lättförståelig. Visst går det att skämta och ha skoj med reklamen om man vet att ens företag uppfattas så, annars ska man undvika det. Ett företag som säljer kakor eller leksaker kan skapa roliga och nästan löjliga reklamer medan en advokatbyrå eller mäklarfirma ska nog hålla sig mer seriösa.

Det gäller också att använda rätt kanaler beroende vilken målgrupp man söker sig till. Äldre människor är inte lika aktiva på internet så dessa är bättre att nå via tidningar och radio. TV-reklam är dyrt men också effektivt.

Yngre människor har internet med sig överallt och kollar mobilen flera gånger i timmen. Här kan det vara bra att satsa på nätannonser och, till en viss del, sociala medier. Lägg inte för mycket fokus på Facebook och Twitter. Man kan nå ut till kunder på bättre sätt.