Stark fastighetshandel

Fastigheter, bostäder, är i allra högsta grad alltjämt högintressanta investeringsobjekt. Också när det gäller mindre fastigheter. Det som är gemensamt för varje fastighetsägare, som av en eller annan orsak vill sälja sin egendom, är att man behöver en kunnig förmedlare. Man vill naturligtvis få högsta möjliga summa för fastigheten som man säljer, samtidigt som mäklararvodet är skäligt.

Fastighetshandeln hör till vardagen och det är nationellt sett fråga om stora summor som byter hand. Under år 2014 ser man en transaktionsvolym om 160 miljarder kronor, vilket – om än en rekordsumma – talar om för oss hur betydande fastighetsaffärerna är, samt hur stort intresset är för alla fastighetstyper.

Få din mäklaroffert per epost

Som fastighetsägare kan man använda sig utav onlinetjänster för att få tag på den mäklare som bäst kan stå till tjänst i handelstransaktioner kopplade till fastighetshandeln. Bekvämt är ordet. Nättjänsten söker fram och jämför mäklare åt ägaren, allt som krävs är att den säljande fyller i ett tydligt formulär. Genom att anteckna information om försäljningsobjektet får man – kostnadsfritt – svar från upp till fem mäklare. Oavsett om det gäller bostadsrätt, villa, radhus, parhus, fritidshus eller tomt. Tjänsten är dessutom rikstäckande.

Trygg service

De till tjänsten anslutna mäklarna är godkända av fastighetsmäklarinspektionen och därmed verksamma enligt god mäklarsed. Dessutom binder en förfrågan fastighetsägarna inte vid något, utan man avgör själv om man vill använda sig av de mäklare som tar kontakt.