Trivsam arbetsmiljö

Man behöver inte tänka särskilt länge för att man ska förstå vikten av en trivsam arbetsmiljö. Att definiera denna kan vara lite svårare. Allt hänger på vilken typ av arbete det är fråga om: kontor, verkstad, restaurang eller flygplats där förutsättningarna skiljer sig åt på många olika sätt.

Kanske finns det ändå några gemensamma drag som vi kan försöka urskilja:

Man ska känna sig välkommen till sin arbetsplats. Det betyder egentligen att alla hälsar på varandra och att det känns fräscht och friskt utifrån de förutsättningar som själva arbetet erbjuder.

Det ska finnas förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb. Maskiner ska vara redo. Man ska veta vad man förväntas göra när man kommer till arbetsplatsen. Det ska finnas ett gemensamt utrymme där man kan ta sin kopp kaffe eller lunch tillsammans med andra.

Det bör finnas ett utrymme dit den enskilde medarbetaren kan dra sig undan om behov uppstår.Platsen ska kännas säker från stöld, inbrott och liknande händelser.
Det ska finnas säkerhetsutrustning, såsom brandsläckare, bullerskydd, hjärtstartare och liknande.

Chefen ska vara tillgänglig för enskilda samtal. Härutöver kan man som chef eller ägare se till att regler följs på ett sätt som gör att minsta möjliga oro eller obehag som stör medarbetarnas vilja att bidra till företagets bästa ska försvinna.