Utveckla företaget

Ett företag betyder egentligen att någon har bestämt sig för att utföra något. Definitionsmässigt är sålunda ett företag något som är i ständig rörelse framåt. Så fort man stannar upphör företaget att verka.

En annan omständighet som ett företag hela tiden måste ta hänsyn till är att det råder konkurrens, att det hela tiden finns ett hot om att någon annan ska göra det bättre eller utveckla en ny produkt som gör att företagets marknad förminskas eller försvinner helt. Det finns otaliga berättelser om hur världsledande företag plötsligt försvann därför att dess ledning inte ägnade tillräckligt med tid åt att blicka framåt.

Att utveckla företaget innebär alltså att man måste lägga kraft på att blicka framåt. Innebörden av det är att man dels håller reda på vad konkurrenterna håller på med och vad kunderna tycker men dels också att fundera på vad man kan göra bättre utifrån dessa perspektiv.

Allt utvecklingsarbete förutsätter ett visst mått av ödmjukhet. Det är inte säkert att man vet allting bäst. Som företagsledare är det bra att ha en självständigt tänkande styrelse som kan se utanför företagets väggar. Det kan också vara lika viktigt att man tillåter att medarbetare kommer med förslag till förbättringar, nya produkter och marknader och så vidare.