Varför det är viktigt med team building

Att driva ett framgångsrikt företag innebär en pågående laginsats. Det gäller att ha ett bra team av medarbetare som förstår vad det är företaget håller på med och där varje individuell medarbetare tycker att det är viktigt att göra en bra insats.

Människan är en kombination av flockvarelse och individualist till naturen; olika människor i olika grad på de två punkterna. I ett framgångsrikt team identifierar man och tar vara på dessa båda egenskaper i så hög grad som möjligt.

För att ett framgångsrikt team ska kunna fungera finns det en grundläggande faktor som är helt avgörande: förtroende! Förtroendet handlar både om den individuelle medarbetarens förmåga att klara sin uppgift och dels att teamets ledare gör rätt åtgärder när det gäller att utnyttja teamets kompetenser.

Ett sätt att hitta den optimala möjlighet till samarbete i en grupp är att man går utanför de normala arbetsrutinerna och lära känna varandra lite bättre. Om individerna i teamet är mer medvetna om varandras styrkor och svagheter är det också lättare att förstå varandra och samarbeta bättre. Samtidigt underlättar det för ledaren att få gruppens förtroende för de olika åtgärder som beslutas i det dagliga arbetet.