Viktigt med god kommunikation

Alla typer av samarbete förutsätter god kommunikation. Ett budskap ska förstås av alla på samma sätt. En klassiker från bankvärlden belyser problemet. Kunden som vill låna pengar kommer ut från mötet med bankdirektören. Hans fru frågar: ”Hur gick det? Jo, allt gick som det skulle. Vi får pengarna nästa vecka!” Bankdirektörens kollega ställer samma fråga. Svar: ” Jag slängde ut den j-veln”.

Det finns flera risker inbyggda i våra mänskliga kommunikationssystem. En risk ligger i att man är överdrivet försiktig i sina uttalanden. Mottagaren av budskapet vill helst tolka det till sin fördel om det är för inlindat. Om man alltså har velat framföra kritik kan det hända att den inte nådde fram. Framförs den å andra sidan alltför brutalt kan det uppfattas som ett angrepp på personen. Risken är då att man missar det väsentliga i budskapet.

Regeln, som är svår att efterleva men som ändå är nödvändig, är att man måste vara tydlig. Man måste också göra klart för sig att den andra parten har uppfattat det hela rätt. En bra kommunikation förutsätter därför återkoppling.

Tydligheten förutsätter i sin tur att det man vill kommunicera är genomtänkt både innehållsmässigt och till formen. Är det något viktigt man vill framföra är det lättare att lyckas om man tar sig den tiden och ansträngningen.